Лица, нуждающиеся в жилплощади на период проведения конференции

Номер п/пФ.И.О.Сопровождающие
1 Afremov Leonid Lazarevich yes
2 Afremov Leonid Lazarevich yes
3 Antonova Elizaveta Evgenievna yes
4 Artemyev Anton yes
5 Astapenko Valentin N. yes
6 Badin Vladimir yes
7 Badin Vladimir yes
8 Baishev Dmitry yes
9 Baishev Dmitry yes
10 Belakhovsky Vladimir Borisovoch yes
11 Belakhovsky Vladimir Borisovoch yes
12 Belokon Valery yes
13 Bessarab Fedor yes
14 Botova Maria G. yes
15 Chauhan Vishal yes
16 Cherneva Nina Volodarovna yes
17 Cherneva Nina Volodarovna yes
18 Cherneva Nina Volodarovna yes
19 Cherneva Nina Volodarovna yes
20 Chernogor Leonid yes
21 Chernogor Leonid yes
22 Chernogor Leonid yes
23 Chernogor Leonid yes
24 Chernogor Leonid yes
25 Danukalov Konstantin yes
26 Demekhov Andrei yes
27 Denisenko Valery Vasilievich yes
28 Dolenko Sergey A. yes
29 Dolotov Andrey yes
30 Gnibidenko Zinaida Nikitichna yes
31 Golovanova Inessa yes
32 Gribov Sergei Konstantinovich yes
33 Hachay Olga Alexandrovna yes
34 Hallbauer-Zadorozhnaya Valeriya yes
35 Ievenko Igor yes
36 Ievenko Igor yes
37 Ievenko Igor yes
38 Isaev Igor V. yes
39 Isaev Igor V. yes
40 Kalegaev Vladimir yes
41 Kazansky Alxey Yurievich yes
42 Kleimenova Natalia Georgievna yes
43 Kleimenova Natalia Georgievna yes
44 Kohout Tomas yes
45 Kolesnikov Vladimir Egorovich yes
46 Kopnin Sergey yes
47 Kosareva Lina yes
48 Kozelov Boris Vladimirovich yes
49 Kozelov Boris Vladimirovich yes
50 Krylov Pavel yes
51 Kushnir Anton Nikolayevich yes
52 Kuzina Dilyara yes
53 Levitin Anatoly Efimovich yes
54 Lidiya Dremukhina yes
55 Malkin Evgeniy Ilyich yes
56 Malova Helmi Vitalievna yes
57 Malysheva Liudmila Mikhailovna yes
58 Matasova Galina Gel^evna yes
59 Michailovna Olga Samoylova yes
60 Minasyan Juleta yes
61 Mingalev Victor yes
62 Minyuk Pavel Sergeevich yes
63 Miroshnichenko Leonty Ivanovich yes
64 Mishchenko Mikhail yes
65 Moiseyev Alexey yes
66 Moroz Yurii Fedorovich yes
67 Moroz Yurii Fedorovich yes
68 Mullayarov Viktor Arslanovich yes
69 Myagkova Irina N. yes
70 Nachasova Inga Evgenievna yes
71 Nikitina Victoriya Valerievna yes
72 Peskov Alexey yes
73 Pilipenko Olga Valentinovna yes
74 Plotkin Valery yes
75 Plotnikov Igor Yakovlevich yes
76 Plotnikov Igor Yakovlevich yes
77 Polets Anastasia yes
78 Polets Anastasia yes
79 Popova Irina Vladimirovna yes
80 Potapov Alexander S yes
81 Potapov Alexander S yes
82 Potirakis Stelios M. yes
83 Rakhmanova Liudmila yes
84 Roldugin Valentin yes
85 Roldugin Valentin yes
86 Romanovskaya Yulia Vladimirovna yes
87 Rozhnoi Alexander yes
88 SHCHERBAKOVA Valentina Vasil^evna yes
89 SINGH OM PRAKASH yes
90 Semakov Nikolai Nikolaevich yes
91 Seredkina Alena Igorevna yes
92 Sergey Kopnin yes
93 Shcherbakov Valerii yes
94 Shevtsov Alexander Nickolaevich yes
95 Shiroky Vladimir yes
96 Smolyaninova lyubov yes
97 Solovieva Maria yes
98 Sorokin Alexander yes
99 Sychev Vladimir Nikolaevich yes
100 Sycheva Natalia yes
101 Sycheva Nailia Abdullovna yes
102 Trubihin Valery Mihailovich yes
103 Uvarov Vladimir Nikolaevich yes
104 Uvarov Vladimir Nikolaevich yes
105 Vinberg Fedor yes
106 Vodovozov Vladimir yes
107 Zhidkov Grigory Victorovich yes
108 Zolotov Oleg V. yes
109 Zubov Alexander Georgievich yes
110 Zubov Alexander Georgievich yes
111 Zverev Alexandr yes
X-th international conference Problems of Geocosmos - contact address
© Dima Veselov, 2003. All rights reserved. @